ภาษาไทย

บริษัทไฮเท็คโจโฮเซนเตอร์ นาโกยา จำกัด

คุณมีปัญหาเกี่ยวกับการสื่อสารกันไหม  บริษัทไฮเท็คโจโฮเซนเตอร์ นาโกยาจำกัด สามารถแปลเอกสารได้เป็นหลายภาษาและช่วยให้ท่านสื่อสารกันได้มากขึ้น   บริษัทส่งงานแปลที่มีคุณภาพสูงเสมอ โดยใช้ “วิธีการสื่อสารที่ถูกต้องและสามารถนำไปใช้ได้ทันที”  เพราะบริษัทมีเครือข่ายอันกว้างขวางที่มีอยู่ในทั่วทุกมุมโลกและประสบการณ์หลายสิบปี     
หลักการของบริษัทคือ “ภาษาคือวัฒนธรรม” ตั้งแต่ประกอบกิจการขึ้น เจ้าของภาษาเป็นคนแปลเอกสาร ดังนั้นมีความเข้าใจต่อเบื้องหลังทางวัฒนธรรมและสามารถสร้างผลงานได้ดี
เจ้าหน้าที่ของบริษัทมีความรู้เกี่ยวกับวัฒธรรมและประเพณีของประเทศต่าง ๆ และความชำนานเฉพาะด้าน จึงสามารถตอบสนองความต้องการของท่านทันท่วงทีอย่างสุภาพ

รายละเอียดของบริษัท

บริษัทไฮเท็คโจโฮเซนเตอร์ นาโกยา จำกัด
กรรมการผู้จัดการ
คาร์เตอร์ สตีเวน
202 เรดิแอนท์ 2-23-36 โอซุ ตำบลนาคะ อำเภอนาโกยา  460-0011
TEL        052-231-1978
Fax         052-231-1979
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.